Organisatie

Organisatie

Stichting Edams Museum (KvK 41234553)

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden

dhr J. Waals (voorzitter)

mw I. Beuse (secretaris)

dhr P. Conijn (penningmeester)

dhr J. Waals (financieel beleid)

dhr R.J. Lammers (webbeheer, erfgoedregistratie en ondersteunende taken)

vacature (PR en communicatie)

mw M. Quak (vrijwilligers-coordinator)

mw J. Hengeveld (conservator)

mw S. van Gulik (conservator)

Collectiebeheer, depot en erfgoedregistratie

dhr S. Reilingh

dhr W. Borst

Projecten en rondleidingen

dhr A. Ridder

dhr G. van Meerbeek

Gastvrouw- / gastheerschap

wordt verzorgd door een vrijwilligersteam van bijna 40 medewerkers

(voor nadere informatie klik hier )

Bitnami