Secretarie & burgemeesterskamer

Wezenkamer

De voormalige wezenkamer van het Edamse stadhuis was vanaf 1737  de zetel van het College van Weesmeesters.   Later is deze kamer functioneel gebruikt als werkkamer voor de burgemeester en heeft tot 1987 als zodanig dienst gedaan.

Joas & Athalia, schoorsteenstuk in Wezenkamer

Burgemeesterskamer als stijlkamer

De voormalige burgemeesterskamer is ingericht als stijlkamer en bestuurskamer. Hier hangt het levensgrote schilderij van Trijntje Cornelisdochter Keever (1616-1633), ook wel ‘de grote meid’ genoemd, want deze Edamse was maar liefst twee en een halve meter lang! Al in de 17e eeuw kwamen reizigers naar Edam om dit schilderij te zien. Onder het schilderij staan haar bewaard gebleven schoenen.

Maatschappij tot Nut van het Algemeen

Naast een tweetal monumentale Ruiterstukken (Maurits en Frederik Hendrik) treft u er een recent ingerichte vitrine met objecten die verhalen over de geschiedenis van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.  De mede-oprichter Martinus Nieuwenhuijzen, woonde en werkte in 1784 als huisarts in Edam.  Vader en zoon Nieuwenhuijzen waren de grondleggers van een geheel nieuwe kijk op onderwijs (Nutsscholen), bankieren (Nutsspaarbanken) en kennis delen (Nutsbibliotheken).

 

Bitnami