nieuws archief 2017

17-01-2017
Financiele zaken EM in goede handen

Al vroeg in het nieuwe (boek-) jaar zijn de besprekingen afgerond met twee nieuwe collega's die voor het Edams Museum het financiële traject zullen bewaken.  Piet Conijn (l.) zal de dagelijkse financiële administratie gaan verzorgen, terwijl Joost Waals (r.) financieel beleid behartigt en de Stichting 'naar buiten' zal vertegenwoordigen. De beide heren wonen al geruime tijd in Edam.

 

foto  Evina de Graaf                             foto  Linkedin        

04-01-2017
Hans Surie

rouwbericht

 

Met verdriet en toch onverwacht hebben wij het bericht ontvangen van het overlijden van onze collega-bestuurder

HANS SURIE

 

In de afgelopen jaren mochten wij op velerlei wijze een beroep doen op zijn expertise. De vele public relations-taken, die hij voor Het Edams Museum op zijn eigen bescheiden wijze verrichtte, hebben bijgedragen tot een professioneel inzicht binnen het bestuur.   Zijn pennenvruchten en beroepsmatige kennis op het gebied van grafische technieken zette hij in als ware het zijn ‘eigen museum’. We zullen Hans missen, en niet in de laatste plaats om zijn aimabele persoonlijkheid.

 

Het bestuur van de Stichting Edams Museum.