nieuws archief 2013

02-12-2013
Partner Oneindig Noord Holland

Het Edams museum is sinds 26 november 2013 partner in de website van Oneindig Noord Holland. Oneindig Noord-Holland is een alsmaar groeiend platform van verhalen over het rijke verleden van Noord-Holland. Geschreven verhalen, maar ook beelden, video's en geluidsfragmenten. Oneindig Noord-Holland verbindt verhalen achter gebeurtenissen in de geschiedenis, mensen, plekken en monumenten, met collecties van musea, archieven en culturele instellingen. Langs deze weg gaat het Edams Museum meewerken aan een verhalen-route.

  

 Oneindig Noord-Holland    Toets op het logo voor de homepage

02-10-2013
Hij is er weer!

 

Het J.M. Osterlingh schilderij hangt weer op zijn plaats in het museum.

Dit schilderij werd van 13 december 2012 tot en met augustus 2013 uitgeleend aan het Amsterdam Museum in het kader van de tentoonstelling De Gouden Eeuw.  

 

De replica heeft een nieuwe bestemming gekregen: de trouwlocatie aan de Schepenmakersdijk. 

01-10-2013
Nieuws uit het depot

Min of meer bij toeval werd door Peter Sluisman (conservator) de duiding gedaan van een depotstuk, dat tot dan toe qua herkomst en functie in nevelen was gehuld.  Met hulp van een deskundige van het Joods Historisch Museum in Amsterdam kon worden vastgesteld, dat de vondst een zogeheten Torahmantel betrof.   Momenteel wordt het object geregistreerd, geduid naar ouderdom en wellicht ook gerestaureerd. Binnenkort zult u in deze website hier meer over lezen.

21-09-2013
Ingrijpende restauratie Coopmanshuys

Bij periodieke controle door de Gemeentelijke Dienst van alle monumenten in Edam aanwezige gebouwen, bleek ons museum op Damplein 8 ernstig te zijn verzakt. Direct daarop is een diepgaand onderzoek gestart. Verwacht wordt dat in de loop van het najaar 2013 de restauratiewerkzaamheden zullen worden uitgevoerd.