nieuws

13-02-2017
Expositie Karel Lautenschutz

Terwijl buiten oostenwind en motsneeuw het stadje Edam halverwege februari in winterslaap houden, gonst het achter de statige deuren van Damplein 1 van de activiteiten: op de zolder van het voormalige raadhuis, waar het Edams Museum zijn depot heeft, wordt gelopen, gekropen, geschoven en gezocht. Dit natuurlijk, om in april een verdieping lager een mooie en bijzondere wisseltentoonstelling te kunnen presenteren, ingericht door ‘onze eigen’ Karel Lautenschutz.

De titel mogen we alvast prijsgeven: ‘Elementen van verval‘, en de ondertitel: ‘materiekunst in dialoog met depotstukken

 

 

foto van Edams Museum.     foto van Edams Museum.

 

(c) foto's Evina de Graaf

 

13-02-2017
Conservering / restauratie Ruiterstukken

Op 9 februari j.l. is een begin gemaakt met het reinigen van de beide Ruiterstukken in het Stadhuis (eerste etage).  Door de Gemeente Edam Volendam (de formele eigenaar van de beide schilderijen) is een budget verstrekt voor de conservering van de stukken.  Van hieruit zal het mogelijk zijn de materiële staat waarin de schilderijen verkeren precies te bepalen en vast te stellen of verder onderhoud nodig zou zijn.  De beide schilderijen zijn sinds 1888 (nog vóór ze in 1895 in het Museum zijn gekomen) niet meer onderhouden.

 

foto van Evina de Graaf.

 

Het werk wordt uitgevoerd door het atelier van Ellen Arkema.

17-01-2017
Financiele zaken EM in goede handen

Al vroeg in het nieuwe (boek-) jaar zijn de besprekingen afgerond met twee nieuwe collega's die voor het Edams Museum het financiële traject zullen bewaken.  Piet Conijn (l.) zal de dagelijkse financiële administratie gaan verzorgen, terwijl Joost Waals (r.) financieel beleid behartigt en de Stichting 'naar buiten' zal vertegenwoordigen. De beide heren wonen al geruime tijd in Edam.

 

foto  Evina de Graaf                             foto  Linkedin        

04-01-2017
Hans Surie

rouwbericht

 

Met verdriet en toch onverwacht hebben wij het bericht ontvangen van het overlijden van onze collega-bestuurder

HANS SURIE

 

In de afgelopen jaren mochten wij op velerlei wijze een beroep doen op zijn expertise. De vele public relations-taken, die hij voor Het Edams Museum op zijn eigen bescheiden wijze verrichtte, hebben bijgedragen tot een professioneel inzicht binnen het bestuur.   Zijn pennenvruchten en beroepsmatige kennis op het gebied van grafische technieken zette hij in als ware het zijn ‘eigen museum’. We zullen Hans missen, en niet in de laatste plaats om zijn aimabele persoonlijkheid.

 

Het bestuur van de Stichting Edams Museum.