De Grafische Collectie

Deze omvat ruim 800 objecten. Het historisch belang van de collectie is groot omdat er veel gebouwen uit Edam op te zien zijn die inmiddels zijn afgebroken. De oudste werken zijn waarschijnlijk de twee stadsplattegronden door Sijmen Willemsz. Boonacker.

 

S W Boonacker

 

 

Het begrip Grafische Collectie is breed, en op te delen in o.a. cartografie, gravures, etsen, houtsnede, prenten, opticaprenten, ontwerptekeningen en schetsen. Voor een goede indruk van zowel tentoongestelde als depotstukken kunt in de Fotogalerij (zie rechts) tien albums vinden.  In het album Gravures en Prenten komen diverse bekende namen van graveurs voor, waarvan een aantal hieronder wordt uitgelicht.

Pieter Tanjé gravure

 

 

Pieter Tanjé

 

Aanvankelijk was Pieter Tanjé schippersknecht op de beurtvaart tussen Bolsward en Amsterdam; hij graveerde in zijn vrije tijd versieringen op tabaksdozen.... lees verder 

Jacobus Houbraken gravure

 

 

Jacobus Houbraken

 

 

Jacob Houbraken was een Noord-Nederlands tekenaar, graveur en kunstverzamelaar.

Hij leerde het beroep van etser van zijn vader, Arnold Houbraken (1660-1719). In 1707 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij ...... lees verder

 

 gravure

Zelfportret foto Rijksmuseum

 

 Reinier Vinkeles

 

Reinier Vinkeles was een Nederlandse tekenaar en graveur. Begon als leerling bij Jan Punt. Hij trad in 1762 toe tot de Amsterdamse Stadstekenacademie en werd in 1765 een van haar bestuurders. In 1770 vertrok Vinkeles naar Parijs.... lees verder

tekening Jonas Suyderhoef

 foto Rijksmuseum

 

Herkent u de figuur in deze gravure van Jonas Suyderhoef.....?    lees verder