EXPOSITIES

Een expositie met de klank van: thuiskomen,
herhalingsbezoek, collectie (verder) ontsluiten…

Nog altijd verkeert het Edams Museum in de roes van de recente Ouwater-aanwinsten: flonkerende schilderijtjes van hoog niveau, en tegelijk ikonisch voor de Edamse samenleving. Nieuw en adembenemend is de confrontatie van de geschilderde Ouwater-poorten met de tekeningen die daarmee nauwkeurig overeenkomen (met een paar saillante verschillen!). Eenmalige bruiklenen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Letterlijk uniek: dit komt nooit voor. Mooier kan je niet overkomen.

 

klik hier voor de TV uitzending van Lokale Omroep Edam Volendam

Ook de derde Ouwater (het Princenhof) is – uiterst vakbekwaam en glashelder gerestaureerd, met daaraan toegevoegd een onthullende infra-rood foto van de ondertekening –  teruggekeerd op de plek waar hij hoort.

Martin Bijl
RETOUR EDAM is tóch al het thema, en wel van twee – op zichzelf staande – presentaties. Eerst omdat er sprake is van een volledig omgewerkte en uitgebreide versie van Prisma Edam. Aan de bestaande indeling is vastgehouden, maar de huidige invulling geeft aanleiding tot veel nieuwe ontdekkingen. Leidraad is het grote aantal verwervingen in korte tijd: door aankoop, schenking of bruikleen. Een sprankelende show van wat een betrekkelijk kleine gemeenschap als de Edamse heeft opgeleverd.

Verder presenteren wij met trots een prestigieus portret, dat in feite ook zijn terugkeer beleeft in de Edamse samenleving. In 2011 verworven, is – na een aantal onjuiste interpretaties – recentelijk komen vast te staan dat het gaat om Frederik Hendrik Pont, gedurende de 19e eeuw een uitermate belangwekkende notabele in Edam. Het blijkt geschilderd door Elisabeth Kruseman-van Elten, nazaat van de beroemde Nederlandse kunstenaarsfamilie Kruseman. Ook dit schilderij beleeft – volledig gerestaureerd en prachtig ingelijst – zijn tweede jeugd. Een ontdekking in eigen huis!

Verder onder meer te zien:

Schulman,  Springer, Krumpelman,  Striening

De realisatie van deze tentoonstelling is mede te danken aan de medewerking en/of financiële steun van:

  • Gehring & Heidenrijk Amstelveen (lijstenmakerij)
  • Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie (bruiklenen)
  • Stichting Cornelis Kruseman (donatie t.b.v. restauratie)
  • Stedelijk Museum Alkmaar (beeldmateriaal, adviezen)
  • Atelier Ellen Arkema Oegstgeest (restauratie)
  • Studio Martin Bijl Alkmaar (restauratie)
  • Tim van Bruggen  – Met Name Reclame (drukwerk, ontwerpen, uitingen)
  • Nivo Volendam (drukwerk)
  • Museum Goed Amsterdam (expositie meubilair)
Bitnami