EXPOSITIES

 

FLITS-PRESENTATIE AART ROOS IN EDAMS MUSEUM

In het jaar waarin kunstenaar Aart Roos 100 zou zijn geworden presenteert het Edams Museum eenmalig zijn meesterwerk ‘Geboorte, Leven, Dood’. Dit gigantische schilderij beslaat een totale lengte van 13 meter. Om die reden is het zelden of nooit te zien.

Het Edams Museum stunt nu met een flits-presentatie van dit unieke werk, en eert daarmee Aart Roos: niet alleen bekend als schilder maar ook als bewoner van huis ‘De Meeuwen’ aan de Zeevangszeedijk in Edam. Tegelijk wordt recht gedaan aan het feit dat het een recente schenking betreft van de Stichting Aart Roos aan het Edams Museum.

Aart Roos maakte veelvuldig sleutelmomenten uit het menselijk bestaan tot onderwerp. Hij deed dit door heftig gebruik van kleur, vorm en handschrift. Dit werk, uit 1964, vormt daarvan het onbetwiste hoogtepunt. In één expressieve greep wordt daarin – grootschalig – zijn artistieke testament samengevat.

Laat het u niet ontgaan: de tentoonstelling duurt slechts 14 dagen, en wel van zondag 24 november t/m zondag 8 december.

Alternatieve openingstijden!  Dinsdag t/m zondag 13.00 – 16.30 uur; maandag gesloten.

De presentatie vindt plaats buiten het reguliere programma van het Edams Museum om, en is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Stichting Aart Roos en het Edams Museum.

We zien u graag!   Hayo Riemersma / conservator Edams Museum

                             
Aart Roos (1919-2009)

Tijdens deze presentatie biedt de Stichting Aart Roos een twintigtal kunstwerken voor aantrekkelijke prijs te koop aan!

Voorts is dit fraaie overzichtswerk, een boek van Henk Heijnen te koop voor slechts € 9,90

 

Klik hier voor de TV uitzending via Lokale Omroep Edam Volendam

 


 

april – oktober 2020

Wisseltentoonstelling van diverse hedendaagse Edamse kunstenaars (w.o. Piet Hein Eek en Toon Verhoef)


Een terugblik….

Een expositie met de klank van: thuiskomen,
herhalingsbezoek, collectie (verder) ontsluiten…

klik hier voor de TV uitzending van Lokale Omroep Edam Volendam


voorstudies Isaac Ouwater

(collectie RCE)

Martin Bijl restaureert Ouwater

(Prinsenhof en Zuiderportaal Grote Kerk)

Frederik Hendrik Pont,  geschilderd door

Elisabeth Kruseman-van Elten (rechts),

nazaat van de beroemde Nederlandse

kunstenaars familie Kruseman.

Striening
Schulman
Springer
Krumpelman

De realisatie van deze tentoonstelling was mede te danken aan de medewerking en/of financiële steun van:

  • Gehring & Heidenrijk Amstelveen (lijstenmakerij)
  • Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie (bruiklenen)
  • Stichting Cornelis Kruseman (donatie t.b.v. restauratie)
  • Stedelijk Museum Alkmaar (beeldmateriaal, adviezen)
  • Atelier Ellen Arkema Oegstgeest (restauratie)
  • Studio Martin Bijl Alkmaar (restauratie)
  • Tim van Bruggen  – Met Name Reclame (drukwerk, ontwerpen, uitingen)
  • Nivo Volendam (drukwerk)
  • Museum Goed Amsterdam (expositie meubilair)
Bitnami