EXPOSITIES

  Helaas!  deze expositie is geëindigd op 29 oktober 2017

 

de tentoonstelling van imaginaire materiekunst van Karel Lautenschutz

fototentoonstelling 2017

In deze tentoonstelling stond de dialoog centraal tussen hedendaagse kunstwerken van kunstenaar Karel Lautenschutz en nooit eerder voor publiek getoonde depotstukken uit het Edams Museum.

Een moderne tijd met een eigen verhaal ging ‘de confrontatie’ aan met eeuwenoude objecten, die de antieke eeuwen, met eveneens een eigen verhaal, vertegenwoordigden.

Depotstukken hebben doorgaans door elementen van verval zoals tijd, vuur en water een veroudering doorgestaan, terwijl in Lautenschutz’ werk nu juist vele materialen zijn toegepast, die eveneens een verval lieten zien: juttershout, roestend ijzer, half vergaan jute…

 

Bitnami