Evenementen

Open Monumentendag

Het Edams Museum heeft op 9 september 2018 de deuren gratis opengesteld tijdens de Open Monumenten-zondag. Er waren ruim 600 bezoekers!

http://www.openmonumentendag.nl/w/wp-content/uploads/2016/09/BankGiro-Loterij-Open-Monumentendag-met-vlag.jpg foto OMD

Het landelijk thema was dit jaar In Europa.

Een culturele megamix.…

Samen met zo’n vijftig andere landen maakt Nederland deel uit van Europa, samen zijn wij Europa. Of we willen of niet. Een klein continent, lappendeken van volkeren, landen, talen en religies. Op leven en dood bestreden, maar even vaak verbonden gesloten.

De Nederlanden, meer in het bijzonder Edam sinds 1357, had een belangrijke economische groei: scheepsbouw, 33 werven.  De kaas is vooral van later, maar betreft ook meer de naamsbekendheid van Edam.

Edam bouwde schepen van allerlei formaat en functie: Oorlogsschepen, waterschepen, fluitschepen werden op werven aan de Schepenmakersdijk en ook  aan de Lingerzijde in de 14e en 15e eeuw gebouwd. Het Koggeschip is de meest bekende. De schepen werden gebruikt voor de kustvaart, van de Golf van Biscaje tot de Oostzee. Andere schepen uit die tijd en de daaropvolgende eeuwen waren  de Hulk, Baardse, Snekka, Eever, Narveel, Kraak, Krajer, Krabschuit, Heude, Smak en Boeier.  Ook platbodems voor gebruik door de boeren, de snip, koeboot en het  melkschuitje.

Uit de Franse baaien werd het zeezout gehaald, uit het Oostzeegebied voornamelijk rogge, tarwe, vlas, teer en hout. Als exportartikel diende kaas en zuivel.

De scheepsbouwers en houthandelaren fungeerden als reder, maar ook de schippers of kapiteins en ze  waren dikwijls aandeelhouder van een zeegaande schuit. Zo werden de risico’s zo veel mogelijk gespreid.

In later tijden werden in Edam de vissersvaartuigen gebouwd waarvan de meest bekende tot vandaag de dag, de botters en kotters. Daarnaast de platbodems voor de binnenlandse vrachtvaart zoals de tjalken en kleine klippers.

Edamse schepen voeren, via de Sont en voor de VOC, een breed Europees bereik.

Ook toen was Amsterdam al zo belangrijk, dat daar ruwe zijde werd aangeleverd en verwerkt, geverfd.  In Edam werden in het Steenen Coopmanshuys kostelijke lakenen en sijde stoffen verkocht.

Open Monumentendag sluit aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed.

 

 

 


Klik op het OMD logo voor de landelijk website.

Bitnami