Collectie Boot

 

collectie boot collectie Boot

 

De familie Boot is een oud Edams geslacht dat vele burgemeesters en andere hoogwaardigheidsbekleders heeft voortgebracht. Zij waren onder andere houthandelaren, maar zijn eveneens actief geweest in de walvisvaart op Groenland. Belangrijke familiestukken zijn door de familie Boot als bruikleen aan het museum ter beschikking gesteld.

Links ziet u een zilver schaalmodel van een driemaster van de Hoornse zilversmid J. Verhoogt, rechts een gouden ovale guilloche snuifdoos met miniatuurportretje van Emanuel Prins de Rohan, grootmeester van Malta, die het op 24 maart 1786 aan Justus Boot schonk.

 

portret
portret van houthandelaar Jacob Justusz Boot (1786-1844), met echtgenote Magdalena Petronella Versteegh en zoon Justus.
Justus Boot (1739-1793) diende bij de Admiraliteit van Amsterdam en bracht het tot schout-bij-nacht en Vice-Admiraal van Holland en West-Friesland.
Hij maakte zijn laatste reis in 1793 op het oorlogsschip “Utrecht” en is daarbij onder geheimzinnige omstandigheden verdronken. Postuum kreeg hij de monsterrol van deze reis.

 

monsterrol